Aktuálně

Ekofarma

 videospot

Ekofarma Javorník

>>> jídelna, přihlášení <<<

PenzionV roce 2014  získala naše firma ocenění v soutěži "Zemědělec roku" ve Zlínském kraji.

 Pametni-list1 

Společnost JAVORNÍK – CZ s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1996, kdy vznikla transformací bývalého zemědělského družstva. Zabývá se především zemědělskou prvovýrobou, která je vykonávána ekologickým způsobem. Nahrává tomu i fakt, že se společnost nachází v podhorské oblasti Bílých Karpat na hranicích se Slovenskou republikou. Celková obhospodařovaná výměra zemědělské půdy  je využívána  především pro ekologický chov skotu, produkci sena a výrobu krmných směsí. Orná půda se využívá k pěstování obilnin a dalších kulturních plodin pro vlastní potřebu i jako tržní plodiny, které jsou dále zpracovávány na bioprodukty. 

Mimo zemědělskou výrobu společnost provozuje vlastní pekárnu, poskytuje služby v rámci cestovního ruchu ve svém rekreačním zařízení, včetně poskytování rehabilitačních služeb. Dále provozuje malou prádelnu, zabývá se výrobou sirných knotů a svící pro vinaře a včelaře. Firma připravuje provoz malé mlékárny pro zpracování vlastní produkce bio-mléka - měsíc červenec 2015. Nabídku všech středisek společnosti naleznete na těchto webových stránkách.

Ekologické zemědělství ve společnosti JAVORNÍK-CZ s.r.o.

Společnost JAVORNÍK-CZ s.r.o. se sídlem ve Štítné nad Vláří hospodaří podle pravidel pro ekologické zemědělství od r. 1996.

V rostlinné produkci společnost plně zabezpečuje požadavky živočišné produkce, která je zaměřena v rámci ekologického zemědělství na chov dojnic, chov skotu bez tržní produkce mléka, chov ovcí a chov včel.

Společnost hospodaří rovněž v sadech, kde jsou pěstovány především slivoně, jabloně a okrajově hrušně, hospodaří v CHKO Bílé Karpaty na celkové výměře 1750 ha zemědělské půdy.

JAVORNÍK-CZ s.r.o. se rozhodla postupně veškerou ekologickou produkci zpracovávat. Je vybudována pekárna, pálenice , připravuje se provoz zpracování masa a ovoce, v současné době je zprovozněna malá biomlékárna.

Otevřením této biomlékárny chceme navázat a obnovit tradici tradičního ručního zpracování mléka. Zaměříme se především na výrobu čerstvých sýrů, tvarohu, jogurtů, jogurtových a kysaných nápojů. Mléko zpracováváme pouze šetrnou pasterizací bez používání homogenizace. Mléko v našich výrobcích si zachovává původní vlastnosti a biologickou hodnotu. Výrobky nebudou obsahovat žádné přidané konzervační látky, mimo kuchyňské soli, která sýrům dodává chuť. Proto tyto výrobky doporučujeme i pro zdravou výživu.

Vstupní surovina ,bio-mléko, je pravidelně rozborována v akreditované laboratoři. Výsledky rozborů vykazují vysoce kvalitní nutriční hodnoty a splňují nejpřísnější platné limity na obsah reziduí v biopotravinách.

Společnost je pravidelně kontrolována v rámci systému ekologického zemědělství kontrolní organizací KEZ o.p.s. Chrudim.

Ředitel kontrolní organizace KEZ, ing. Berka uvádí: „ JAVORNÍK-CZ s.r.o. se vydala cestou, která není lehká. Hospodaří v systému ekologického zemědělství, který ukládá šetrný způsob hospodaření na půdě ve vztahu k životnímu prostředí, vytvoření nadstandardních podmínek pro ustájení a zacházení se zvířaty.

Z mého osobního pohledu a zkušeností mohu jen konstatovat, že v zemědělské prvovýrobě může být společnost vzorem pro mnohé zemědělce nejen v regionu, ale v celé České republice.

Na některé zemědělské podniky se rád vracím, a společnost JAVORNÍK-CZ s.r.o. je jedním z těchto podniků. Po každé osobní návštěvě odjíždím s pocitem, že tento zemědělský subjekt neusiluje jen o to, aby stereotypně a v klidu přežíval, ale neustále hledá nové možnosti pro zefektivnění zemědělské produkce a její následné zpracování“.

Ing. Milan Berka, ředitel KEZ o.p.s.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se